Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operator serwisu internetowego Nieproszeni Goście, udostępnianego pod adresem nieproszenigoscie.pl („Serwis”), w pełni respektując prawo użytkowników Serwisu do ochrony prywatności, gwarantuje im prawo wyboru, w jakim zakresie udostępniane będą informacje, które ich dotyczą.
 2. Operator serwisu Nieproszeni Goście umożliwia korzystanie z Serwisu w sposób anonimowy, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z niektórych usług w Serwisie wymaga rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i należy do decyzji użytkownika.
 3. Operator serwisu Nieproszeni Goście oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji w Serwisie gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Serwisu, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania (tzw. logi systemowe) oraz dane statystyczne, informacje dotyczące preferencji użytkowników itp. (tzw. pliki cookies).
 4. Istotnymi dla niniejszego dokumentu pojęciami są:
  • – pliki cookies–– niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, która jest przechowywana w urządzeniu końcowym użytkownika, a którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia końcowego,
  • – log systemowy – informacja, jaką przekazuje serwerowi urządzenie końcowe użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać różne dane (w szczególności numer IP, datę i czas wizyty itp.), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić, skąd nastąpiło połączenie,
  • – adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie końcowe podłączone do Internetu –numer IP może być na stałe związany z danym urządzeniem końcowym (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
 5. Operator serwisu Nieproszeni Goście pozyskuje informacje o użytkownikach Serwisu poprzez:
  • – formularze, w których użytkownik dobrowolnie zamieszcza informacje,
  • – pliki cookies (tzw. ciasteczka), zapisywane w urządzeniach końcowych użytkownika,
  • – logi systemowe serwera operatora hostingowego
  • Informacje gromadzone przez operatora serwisu Nieproszeni Goście wykorzystywane są w celu:
  • – świadczenia usług i informowania o usługach,
  • – optymalizacji i udoskonalenia Serwisu oraz dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika,
  • – zapewnienia bezpieczeństwa serwisu,
  • – tworzenia statystyk, dotyczących funkcjonowania Serwisu,

Pliki cookies

 1. Operator serwisu Nieproszeni Goście oświadcza, że stosowane w Serwisie pliki cookies mają charakter plików: „sesyjnych” (session cookies) lub „stałych” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Informacje pozyskiwane w ramach plików cookies nie identyfikują danych osobowych użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.
 3. Celem gromadzenia informacji w ramach plików cookies jest pozyskanie wiedzy o wydajności i funkcjonowaniu Serwisu, prowadzenie działań statystycznych i badawczych, mających na celu usprawnienie Serwisu i świadczonych w nim usług.
 4. Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika jest zazwyczaj domyślnie dopuszczone przez przeglądarkę internetową, z tym zastrzeżeniem, że użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmian ustawienia w tym zakresie, co szczegółowo wskazano w pkt. IV ust. 3.
 5. Operator serwisu Nieproszeni Goście gromadzi informacje o użytkownikach wyłącznie do własnego użytku.

Logi systemowe

 1. Niezależnie od plików cookies w Serwisie gromadzone są informacje o użytkownikach w postaci logów systemowych przekazywanych przez przeglądarki internetowe. Podlegają one zapisaniu w warstwie serwerowej.
 2. Informacje gromadzone w ramach logów systemowych są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem, rozpoznawania problemów związanych z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
 3. Informacje, zapisywane w postaci logów systemowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą zawierać w szczególności:
  • adres IP użytkownika,
  • adres URL strony internetowej, odwiedzanej przez użytkownika,
  • adres URL strony internetowej uprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez przekierowanie,
  • dane dotyczące przeglądarki internetowej użytkownika i systemu operacyjnego,
  • nazwę stacji użytkownika (identyfikacja realizowana przez protokół http).

Ochrona prywatności

 1. Informacje gromadzone przez Nieproszonych Gości nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem upoważnionych organów państwowych, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, a także po uzyskaniu zgody użytkownika, w celu świadczenia określonej usługi.
 2. Użytkownik posiada prawo wglądu, zmiany oraz usunięcia udostępnionych informacji.
 3. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji (plików cookies) poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Operator serwisu Nieproszeni Goście zastrzega jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 4. Niezależnie od zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, co zostało szczegółowo wskazane na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek internetowych, a mianowicie – w przypadku najpopularniejszych przeglądarek: